Szanowni Państwo, nasza strona przechodzi małą reorganizację. Nie wszystkie dane są aktualne.

Prosimy o cierpliwość. Dziękujemy.

Serwis w trakcie zmian

 Fundacja Aktywności Lokalnej zajmuje się organizacją usług opieki nad dziećmi do lat 3 w następujących formach:

 • Żłobek  - Opieka Centrum Zabawy - na terenie placówka spełniająca wszystkie wymogi ustawowe i wytyczne w zakresie świadczenie usług opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobka;
 • usługi niestacjonarne - opieka u klienta (rodzica/opiekuna), w miejscu pracy i podczas wydarzeń (konferencyjnych i szkoleniowych, sportowych, kulturalnych);
 • współpraca z nianiami - współpraca jako agencja zatrudnienia (pośrednictwo pracy).

Więcej informacji na stronie http://www.opieka.cz 

 

Opieka.CZ - Opieka Centrum Zabawy

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi aktualnymi ofertami pracy/współpracy oraz możliwością realizacji praktyk/stażu.

Obecnie prowadzimy rekrutację na następujące stanowiska:

 • !!! AKTUALNE Asystent / Asystentka ds. organizacyjnych (obsługa biura/sekretariatu)
  oferta na JOBS.PL
 • Specjalistów ds. pracy z młodzieżą (powiat koniński, powiat leszczyński, powiat śremski, powiat wągrowiecki) - oferta na JOBS.PL 
 • !!! AKTUALNE Specjalista / Specjalistka ds. finansów i rozliczeń
 • !!! AKTUALNE Asystent / Asystentka ds. finansów i rozliczeń 
 • PILNE!!! Kierownik / Kierowniczka Filii Fundacji Aktywności Lokalnej 
 • Asystent rodziny (gm. Włoszakowice, powiat leszczyński) 
 • Asystent / Asystentka ds. kadrowo-płacowych
 • Specjalista / Specjalistka ds. funduszy europejskich
 • Koordynator / Koordynatorka ds. rozwoju portalu - rekrutacja poprzez portal Infopraca.pl
Oferty pracy i współpracy z FAL

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi aktualnymi ofertami realizacji praktyk i/lub wolontariatu.

Od praktyk i wolontariatu do etatu!*

Masz przerwę w aktywności zawodowej, przebywasz na urlopie wychowawczym, a może uczysz się/studiujesz i chcesz się rozwijać zawodowo? 
Zapraszamy na nieodpłatne praktyki lub możliwość współpracy jako wolontariusz:

 • Asystent / Asystentka ds. marketingu (usługi szkoleniowo-doradcze) - oferta współpracy (praktyki/wolontariat) 
 • Asystent / Asystentka ds. marketingu (usługi opieki nad dziećmi do lat 3) - oferta współpracy (praktyki/wolontariat)
 • Asystent / Asystentka ds. kadrowo-płacowych oferta współpracy (praktyki/wolontariat)
 • Asystent / Asystentka ds. promocji - oferta współpracy (praktyki/wolontariat) 
 • Asystent / Asystentka ds. szkoleń i doradztwa - oferta współpracy (praktyki/wolontariat) 
 • Asystent / Asystentka ds. organizacyjnych - oferta współpracy (praktyki/wolontariat)
 • Asystent / Asystentka ds. rozwoju dziecka - oferta współpracy (praktyki/wolontariat), po ukończeniu praktyk/wolontariatu będzie możliwość odbycia odpłatnego stażu lub podjęcia zatrudnienia jako opiekun/-ka dzieci do lat 3
 • Asystent / Asystentka ds. finansów i księgowości oferta współpracy (praktyki/wolontariat)
 • Asystent / Asystentka Eksperta (1-2 miejsca) oferta wolontariatu/praktyk

Więcej nt. możliwości rozwoju przy współpracy z Fundacją Aktywności Lokalnej...

Oferty praktyk i wolontariatu

Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie pt. Źródła finansowania inicjatyw lokalnych realizowanych przez grupy rodziców. 

 

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli organizacji i grup nieformalnych zrzeszających rodziców, przedstawicieli Rad Rodziców i rad oddziałowych tzw. "trójek klasowych" (szkół, przedszkoli, złobków), zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarzadowych i firm, które prowadzą lub chcą prowadzić swoje działania skierowane do rodziców.

 

Podczas spotkania wprowadzimy Państwa w zagadnienia nowego okresu programowania Unii Europejskiej i zapoznamy z zasadami alokacji środków w kontekście realizacji inicjatyw lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów edukacji, kultury, sportu, rynku pracy i polityki społecznej; Będzie tez okazja do zapoznania się z nowym nazewnictwem (nomenklaturą) stosowaną w nowym okresie programowania UE. Zasygnalizujemy możliwości współfinansowania realizacji konkretnych inicjatyw w najblizszych latach, a także będzie to okazja do nabycia umiejętności wyszukiwania informacji i przygotowanie się do swobodnego korzystania z obszernych dokumentacji we własnym zakresie bez pomocy ekspertów. 

 

Program spotkania zakłada m.in.: 

- Nowy okres programowania Unii Europejskiej 2014-2020
- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 (WRPO) – omówienie celów WRPO, alokacji i osi priorytetowych, w szczególności: Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne; Oś priorytetowa 8. Edukacja
- Inne, m.in. Program Operacyjny – Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Erasmus+, programy grantowe, otwarte konkursy ofert (budżet państwa, budżety samorządowe).

 

Sprawdź terminy i zarezerwuj miejsce już teraz! 

 

Spotkanie odbywa się nieodpłatnie w ramach projektu pt. "MAM DZIECKO - PRACUJĘ (...)", który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budzetu państwa.Zapraszamy!

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie: Źródła finansowania inicjatyw lokalnych realizowanych przez grupy rodziców.

Zapraszamy do sieci Klubów Aktywności Rozmaitych w Poznaniu i we Wrocławiu!

Zapraszamy do Klubów Aktywności Rozmaitych - KARnet 15+!

24 marca 2012 r. w Poznaniu odbyły się XXIV Wielkopolskie Porównania Filmowe, na które zakwalifikowany został film pt. "Kleszcze" zrealizowany przez młodzież z puszczykowskich gimnazjów.

Mamy przyjemność poinformować, że decyzją Jury III nagrodę w konkursie zdobyli Paloma Fahmi, Kamil Matuszak, Adrianna Piotrowska i Jakub Szklarski za film "Kleszcze". Film powstał przy pomocy i zaangażowaniu Mariusza Dąbrowskiego i Katarzyny Markiewicz, a także Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie i Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie.

Młodzieżowy film KLESZCZE nagrodzony!

Szanowni Państwo, nasza strona przechodzi małą reorganizację. Nie wszystkie dane są aktualne.

Prosimy o cierpliwość. Dziękujemy.

Serwis w trakcie zmian

Szanowni Państwo, nasza strona przechodzi małą reorganizację. Nie wszystkie dane są aktualne.

Prosimy o cierpliwość. Dziękujemy.

Serwis w trakcie zmian