FAL > Aktualności > Aktualności
Zgłaszamy kandydaturę IWONY JANICKIEJ do Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

 

 

 Doświadczenie w organizacjach pozarządowych

Organizacje pozarządowe – pasja & praca.

Kluczowe organizacje pozarządowe, w których działalność jestem zaangażowana:


 

·  Fundacja Aktywności Lokalnej – Przewodnicząca Rady Fundatorów (od 2007 r.), koordynatorka autorskich projektów, trener, konsultant

·  Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania – koordynator projektu „Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji jako innowacyjny model zainteresowania kierunkami informatyczno-technicznymi oraz wspierania uczniów i uczennic w kształtowaniu kompetencji kluczowych” (od 2010 r.)

·  Stowarzyszenie „Poznań w chuście” – współzałożycielka; wspieranie idei noszenia oraz bliskości rodzica i dziecka

·  Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – współorganizacja 80-lecia stowarzyszenia, praca nad rozwojem stowarzyszenia i zwiększeniem liczby członków/członkiń

·  Fundacja im.St.Batorego, Stowarzyszenie Szkoła Liderów – Akcja „Daj Głos Mieszkańcom” – prelegentka podczas szkoleń/debat

·  Koalicja kilkudziesięciu organizacji pozarządowych – Akcja „Masz Głos Masz Wybór” – koordynator akcji w ramach Fundacji Aktywności Lokalnej (Poznań, gminy powiatu poznańskiego
2008-2010), wcześniej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (Poznań, 2006-2007), prelegentka podczas warsztatów regionalnych

·  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Agora – Akcja Społeczna „Przejrzysta Polska” (2004-2007), Ekspert regionalny, wcześniej asystent Eksperta;

·  Stowarzyszenie Szkoła Liderów – członkini Rady Programowej Programu Liderzy (I edycja);

·  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Ośrodek Regionalny w Poznaniu – Dyrektor Ośrodka (2004-2007), realizacja projektów m.in. Partnerstwo dla III Sektora, Młodzieżowa Akademia Liderów Lokalnych, Miejsca Pracy w Sektorze Kultury, Inicjatywy Obywatelskie;

Wcześniej m.in. organizacje młodzieżowe i studenckie, organizacje związane z rozwojem lokalnym. Prelegentka podczas regionalnych oraz ogólnopolskich konferencji i debat związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych, aktywności obywatelskiej (regularnie kilkanaście w roku od 2005)

Działalność organizacji na rzecz mieszkańców Poznania

Fundacja Aktywności Lokalnej (zał. w 2007 r.) została powołana mając na względzie potrzebę wspierania rozwoju regionalnego poprzez wspomaganie różnorodnych form aktywności lokalnej, w szczególności podnoszenie świadomości i wiedzy obywatelskiej, promocję przedsiębiorczości i wzmocnienie aktywności zawodowej, w tym wśród osób narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego.

Fundacja  od początku dynamicznie rozwija działalność szkoleniowo-doradczą, w szczególności z zakresu umiejętności miękkich (rozwój osobisty i zawodowy) dla różnych grup odbiorców. FAL prowadzi społeczną agencję zatrudnienia (wpis do KRAZ Certyfikat nr 4682) oraz instytucję szkoleniową (wpis do RIS nr 2.30/00083/2008), członek Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej – Związek Organizacji Pozarządowych.

 

 

Kluczowe działania:

·    działalność szkoleniowo-doradcza (fundusze unijne, zarządzanie projektami, rozwój osobisty i zawodowy, współpraca w grupie, profesjonalna obsługa klienta, obieg i archiwizacja dokumentów)

·    prowadzenie społecznej agencji zatrudnienia - wspieranie pracodawców w doborze pracowników/czek oraz doradztwo personalne i zawodowe, w tym używanie licencjonowanych testów, m.in. Achtnicha

 

·    współinicjator powstania Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Poznaniu

·    realizator Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (2010, 2009) jako jedna z niewielu społecznych agencji zatrudnienia

·    projekty wspierające rozwój kompetencji kluczowych u dzieci i młodzieży (szkoły ponadgimnazjalne; szkoły zawodowe)

·    projekty wspierające sytuację rodziców z małym dzieckiem na rynku pracy na terenie aglomeracji poznańskiej

 

Realizacja projektów, m.in.:

§ Inicjatywy obywatelskie. Promocja i upowszechnianie idei partnerstwa międzysektorowego w Wielkopolsce (PO FIO 2010-2011)

§ Wielkopolska Sieć Wolontariatu – partner w realizacji projektu WRK ZOP (PO FIO)

§ 15 projektów w ramach POKL VII (2009-2011) - 372 uczestniczki;120 szkoleń; ponad 720 godz.doradczych – projekty skierowane do kobiet-matek w gminach Wielkopolski,

§ 2 proj. informacyjno-promocyjne, POKL7.3, 2009,2010 (blisko 100 tys.), w tym wydanie publikacji

§ Outplacement w dobie kryzysu – współpraca z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z Warszawy (2010), organizacja seminarium regionalnego

§ Fotografia łączy pokolenia – zajęcia integrujące dzieci w wieku przedszkolnym i seniorów, wyróżnienie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Akademii Orange (innowacyjność)

Inne informacje o kandydacie

 

§ wykształcenie wyższe ekonomiczne – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

§ umiejętności z zakresu zarządzania portfelem projektów oraz kierowania projektami, ponad 10 lat doświadczenia w realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych w tym z UE (blisko 100 zrealizowanych projektów o łącznej wartości pow. 26 mln. zł) – m.in. podwójna nagroda Eurolider 2010 Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

§ ukończone liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania projektami (w oparciu o metodyki PMI, Prince2, PCM)

§ bardzo dobra wiedza i doświadczenie z zakresu opracowywania projektów i pozyskiwaniu funduszy, w szczególności ze źródeł publicznych

§ bardzo dobra wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz doświadczenie praktyczne zdobyte podczas pracy w samorządzie oraz działalności społecznej, m.in. Wiceburmistrz M.Puszczykowa (2008), radna miasta Puszczykowa IV-V kadencji (2002-2008); członkini Miejskiej Rady Pożytku Publicznego w Poznaniu (2005-obecnie, Przewodnicząca 2005-2006); członkini Młodzieżowej Rady Miasta Poznania (2000-2002)

§ doświadczenie wykładowcy (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), trenerskie w prowadzeniu zajęć skierowanych do młodzieży i osób dorosłych w oparciu autorskie programy z wykorzystaniem nowoczesnym technik, prowadzenie zajęć metodą warsztatową (autoprezentacja, komunikacja interpersonalna), przygotowywanie zajęć wyjazdowych i w terenie (typu outdoor) w oparciu o autorskie programy, m.in. szkolenia wyjazdowe dla samorządowców, biznesu, młodzieży; obozy studenckie wraz ze szkoleniami

§ doświadczenie w coachingu i tutoringu

§ doradca i konsultant w zakresie opracowywania strategii rozwoju, planów rozwoju lokalnego oraz koncepcji promocji

§ asesor i ekspert – ocena wniosków w ramach różnych konkursów, m.in. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, konkursów ofert ogłaszanych przez samorządy, programy młodzieżowe

§ doświadczenie doradcze oraz w zakresie analizy i oceny zadań realizowanych przez samorządy w ramach Akcji Społecznej „Przejrzysta Polska” służące promowaniu uczciwości i skuteczności w samorządach w celu poprawy jakości życia publicznego oraz do pobudzania aktywności obywatelskiej, m.in. doradztwo w opracowywaniu i ocenie kodeksów etycznych (radnych i urzędników), katalogu usług publicznych, broszury przybliżającej budżet i strategię samorządu mieszkańcom

§ wiedza z zakresu funduszy strukturalnych oraz polityki regionalnej, znajomość dokumentów strategicznych 2007-2013 (wcześniej na lata 2004-2006)

§ ukończone kursy z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn, zarządzania różnorodnością – edukator różnorodności/równości szans 
szukaj
FAL