FAL > Aktualności > Aktualności
Ogłoszono III edycję konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego EUROLIDER

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło III edycję konkursu o Nagrodę EUROLIDER. Celem konkursu jest wyróżnienie osób, które swoim zaangażowaniem na rzecz rozwoju lokalnego i aktywizacji lokalnej społeczności, sięgając po Fundusze Europejskie zmieniają na lepsze otaczającą rzeczywistość. Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatów do 18 lutego 2011 r. (piątek)!


Zainteresowanych animatorów i realizatorów projektów ubieganiem się w tegorocznym konkursie o tytuł Eurolider zapraszamy na spotkanie z Iwoną Janicką - podwójną laureatką konkursu Eurolider 2010.
Spotkanie odbędzie się 12 lutego (sobota) o godz. 10:00 w siedzibie Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej - Związku Organizacji Pozarządowych, ul. Szewska 9 w Poznaniu.


Kto może być kandydatem?


Poszukujemy osób, które przyczyniają się do powstania lub realizacji projektów służących mieszkańcom oraz poprawie warunków życia w regionie, wykorzystując przy tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich.  Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie osoby, które przyczyniły się do powstania i realizacji projektu/projektów służących lokalnej społeczności i rozwojowi lokalnemu, pod warunkiem, że projekty te uzyskały dofinansowanie z Funduszy Europejskich (tzn. zawarto umowę o ich dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 lub Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 albo Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG bądź Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy).


Szczegółowe informacje na temat tego, kto może być kandydatem w konkursie, zostały określone w Regulaminie konkursu, zamieszczonym poniżej.


Jak zgłosić kandydata?

Kandydata do Konkursu mogą zgłosić wspólnie minimum 2 osoby fizyczne lub 2 instytucje/organizacje za pośrednictwem swoich przedstawicieli/pracowników. Kandydat zostaje zgłoszony na podstawie formularza zgłoszeniowego, do którego może zostać załączona prezentacja multimedialna. 


Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres:


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Informacji, Promocji i Szkoleń
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
 z  dopiskiem „Konkurs EUROLIDER 2011”


Do kiedy można wysyłać zgłoszenia?


Formularz zgłoszeniowy należy wysłać w terminie do 18 lutego 2011 r. Należy jednak pamiętać, że decyduje data wpływu do kancelarii Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.


Wszelkie pytania dotyczące konkursu można zgłaszać na adres e-mail: eurolider@mrr.gov.pl lub pod numerem tel.: 22 461 35 74

 

więcej na:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dzialaniapromocyjne/eurolider/Strony/Eurolider.aspx


 
szukaj
FAL