FAL > Fundacja > Fundacja > Historia
grudzień 2009

Barbara Bedołek-Kozierowska w związku ze współpracą z Ministerstwem Edukacji Narodowej złożyła na ręce fundatorów swoją rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezes Zarządu Fundacji Aktywności Lokalnej. Rada Fundatorów gratulując tak zaszczytnej nowej funkcji jednocześnie z żalem przyjęła rezygnację Wiceprezeski.

30 grudnia 2009 r. Rada Fundatorów powołała Luizę Niedźwiecką-Kowalonek do Zarządu Fundacji Aktywności Lokalnej.

kwiecień 2008

W kwietniu 2008 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przyznał Fundacji Aktywności Lokalnej zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych (nr 2.30/00083/2008) oraz następujące certyfikaty o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia:

  • agencja doradztwa personalnego
  • agencja pośrednictwa zawodowego
  • agencja pracy tymczasowej
  • agencja pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

3 kwietnia 2008 Fundacja Aktywności Lokalnej wspólnie z kilkoma partnerami ukonstytuowała istnienie konsorcjum organizacji i instytucji, które wspólnie zadeklarowały wolę wspierania rozwoju Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Wielkopolsce.

luty 2008

5 lutego 2008 r. otrzymaliśmy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.
Fundacja posiada również wpis do rejestru przedsiębiorców.

2007

 

Fundacja została powołana w 2007 r. przez Iwonę i Jacka Janickich.
 


 
szukaj