W związku z realizacją projektu „Rodzice na start!” (nr POKL.01.05.00-00-187/12), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Fundacja Aktywności Lokalnej zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na poniższe zapytanie.

  1. Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu funkcjonalno-użytkowego z kosztorysem oraz wykonanie prac budowlanych polegających na adaptacji części pomieszczeń Biura Fundacji Aktywności Lokalnej w Poznaniu 61-441 przy ul. 28 Czerwca 1956 nr 398 na prowadzenie żłobka.

Zamówienie składać się będzie z dwóch etapów:

  • Etap I – przygotowanie projektu funkcjonalno-użytkowego wraz z kosztorysem inwestorskim
  • Etap II – wykonanie prac remontowo-budowlanych 

 


 
szukaj
FAL