W związku z realizacją projektu „Rodzice na start!” (nr POKL.01.05.00-00-187/12), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Fundacja Aktywności Lokalnej zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na poniższe zapytanie.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych polegających na adaptacji części pomieszczeń Biura Fundacji Aktywności Lokalnej w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 nr 398 na prowadzenie żłobka.

Termin składania ofert upływa w dn. 05 marca 2013 r. (wtorek) o godz. 14:00. Otwarcie kopert nastąpi dnia 05 marca 2013 r. o godzinie 14:15.
 
Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym. 
Załączniki do zapytania ofertowego (formularz ofertowy, wzory oświadczeń, przedmiar robót - kosztorys budowlany, elektryczny, instalacji sanitarnych, pliki na potrzeby przygotowania kosztorysów, projekt umowy) można odebrać w Biurze Fundacji Aktywności Lokalnej w Poznaniu osobiście lub drogą elektroniczną: biuro@fal.org.pl
 
Osoby do kontaktu:
Joanna Kaniewska, tel. 663836373
Wiktoria Jaros, Kierownik projektu 

 

 
szukaj
FAL