FAL > Ogłoszenia > Ogłoszenia rekrutacyjne - ARCHIWUM

W związku z przygotowaniami do realizacji projektu poszukujemy osób na stanowisko: Asystent/ka (praktyki)

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności Wielkopolski poprzez wzmocnienie adaptacyjności matek i ojców na rynku pracy w wyniku analizy, testowania i wdrożenia w latach 2011-2014 modelu współpracy międzysektorowej wspierającego godzenie życia zawodowego i prywatnego opartego o ideę flexicurity.

Projekt realizowany jest przez Fundację Aktywności Lokalnej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Prelite PR sp. z o.o. oraz Centrum Work-Life Balance w Kokkedal (Dania).

Zakres obowiązków:

  • Wspomaganie ekspertów w zakresie realizacji badań nt. współpracy międzysektorowej w regionie
  • Udział w wypracowywaniu analiz, raportów z przeprowadzonych badań
  • Udział w spotkaniach, konferencjach i seminariach nt. współpracy międzysektorowej (w obszarze rynku pracy, opieki nad dziećmi do lat 3)
  • Współorganizacja seminariów, spotkań i grup fokusowych w ramach projektu
  • Udział w przygotowaniu bazy potencjalnych interesariuszy projektu (do października 2011)
  • Udział w przeprowadzeniu kompleksowego badania ankietowego wśród samorządów w regionie w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, prowadzonych działań w zakresie opieki do lat 3, współpracy z lokalnym biznesem w kontekście ułatwiania godzenia życia zawodowego i prywatnego

Czas trwania praktyk: sierpień/wrzesień 2011 – luty 2012 (z możliwością przedłużenia współpracy)

Liczba miejsc praktyk: 2 osoby

Prosimy o przesłanie CV i krótkiego listu motywacyjnego – na adres rekrutacja@fal.org.pl lub przez portal Infopraca.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."

WAŻNE! Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi osobami, które w najlepszym stopniu spełniają nasze oczekiwania.

Zapoznaj się z warunkami i zasadami przesłania aplikacji!


 
szukaj