FAL > Ogłoszenia > Zapytania ofertowe, rozeznanie rynku

ZAPYTANIE OFERTOWE. 

Przeprowadzenie indywidualnych spotkań z prawnikiem w ramach poradnictwa specjalistycznego dla uczestników/uczestniczek projektu „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę!”

 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79111000-5 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego

WYNIKI POSTĘPOWANIA. 

Zamówienie w ramach projektu „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę” (RPWP.07.02.01-30-0033/15) będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i będzie realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowego złożono 9 ofert.
Jedna z ofert nie podlegała rozpatrzeniu z uwagi na fakt niespełniania wymagań zawartych w zapytaniu -
brak spełnienia wymogu min. 2 lat doświadczenia jako prawnik i/lub radca prawny.

Oferty złożone i rozpatrywane:

Oferent: Liczba punktów, ktore uzyskała oferta:
Kancelaria Adwokacka Daria Jasiukiewicz   80 pkt.
Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Brudło (oferta I)  54,18 pkt.
Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Brudło (oferta I)  54,18 pkt.
Kancelaria Adwokacka Adwokat Kamil Wasilewski  76,49 pkt.
Magdalena Świtała

Oferta odrzucona z powodu
przekroczenia
kwoty będącej
w dyspozycji Zamawiającego.

Jacek Kowalski Oferta odrzucona z powodu 
przekroczenia 
kwoty będącej 
w dyspozycji Zamawiającego.
Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Toczyńska 60,47 pkt.
Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak Oferta odrzucona z powodu 
przekroczenia 
kwoty będącej 
w dyspozycji Zamawiającego.

 

Wykonawcą usługi zostali:

  • Prawnik I - Kancelaria Adwokacka Daria Jasiukiewicz 
  • Prawnik II - Kancelaria Adwokacka Adwokat Kamil Wasilewski

Wszystkim serdecznie dziękujemy za nadesłane oferty i zachęcamy do udziału w kolejnych zapytaniach.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE: prawnik (powiat nowotomyski) - WYNIKI POSTĘPOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE. 

Przeprowadzenie indywidualnych spotkań z mediatorem rodzinnym w ramach poradnictwa specjalistycznego dla uczestników/uczestniczek projektu „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę!”

 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV: 87312320-8 - usługi doradcze

WYNIKI POSTĘPOWANIA. 

Zamówienie w ramach projektu „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę” (RPWP.07.02.01-30-0033/15) będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i będzie realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowego złożono 3 oferty.
Jedna z ofert nie podlegała rozpatrzeniu z uwagi na fakt niespełniania wymagań zawartych w zapytaniu - 
brak spełnienia wymogu min. 2 lat doświadczenia jako mediator rodzinny.

Oferty złożone i rozpatrywane:

Oferent: Liczba punktów, ktore uzyskała oferta:
Kancelaria Mediacyjna Mateusz Gierczak 80 pkt.
Katarzyna Kolasińska Oferta odrzucona z powodu 
przekroczenia 
kwoty będącej 
w dyspozycji Zamawiającego.

 

Wykonawcą usługi zostali:

  • mediator rodzinny I - Kancelaria Mediacyjna Mateusz Gierczak
  • mediator rodzinny II - zapytanie ofertowe zostanie ponowione.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za nadesłane oferty i zachęcamy do udziału w kolejnych zapytaniach.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - mediator rodzinny (powiat nowotomyski). WYNIKI POSTĘPOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie w ramach projektu „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę” (RPWP.07.02.01-30-0033/15) będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i będzie realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

 

Przeprowadzenie indywidualnych spotkań z prawnikiem w ramach poradnictwa specjalistycznego dla uczestników/uczestniczek projektu „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę!”

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79111000-5 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego

 

Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Termin realizacji zamówienia: od października 2017 do marca 2019.
Zamawiający planuje zaangażowanie w ramach ww. poradnictwa specjalistycznego 2 prawników prowadzących indywidualne spotkania, z których każdy wyrazi gotowość do zrealizowania szacunkowo 288h spotkań.

Termin składania ofert upływa z dniem 19 października 2017 r. (czwartek) o godz. 10:00

ZAPYTANIE OFERTOWE: prawnik (powiat nowotomyski)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie w ramach projektu „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę” (RPWP.07.02.01-30-0033/15) będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i będzie realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

 
Przeprowadzenie indywidualnych spotkań z mediatorem rodzinnym w ramach poradnictwa specjalistycznego dla uczestników/uczestniczek projektu „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę!”

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV: 87312320-8 - usługi doradcze

 

Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Termin realizacji zamówienia: od października 2017 do marca 2019.
Zamawiający planuje zaangażowanie w ramach ww. poradnictwa specjalistycznego 2 mediatorów prowadzących indywidualne spotkania, z których każdy wyrazi gotowość do zrealizowania szacunkowo 288h spotkań.

 

Termin składania ofert upływa z dniem 19 października 2017 r. (czwartek) o godz. 10:00

 

ZAPYTANIE OFERTOWE: mediator rodzinny (powiat nowotomyski)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapewnienie noclegów (wynajem pokoi), sal na zajęcia dla dorosłych i dzieci oraz wyżywienie w ramach warsztatów wyjazdowych w dn. 25-29 czerwca 2017 r.
WYNIKI POSTĘPOWANIA

 

W związku z realizacją Projektu we współpracy z Powiatem Śremskim / Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie pt. „AKTYWNA INTEGRACJA – SPOSOBEM NA POZYTYWNE ZMIANY” (nr RPWP.07.02.01-30-0023/15), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy o wynikach postępowania w związku z zapytaniem ofertowym na realizację usług:
1) zapewnienia noclegów (wynajem pokoi) oraz sal na zajęcia dla dorosłych i dzieci;
2) wyżywienia dla uczestników/uczestniczek w ramach warsztatów wyjazdowych.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowego złożono 5 ofert.
Jedna z ofert nie podlegała rozpatrzeniu z uwagi na fakt niespełniania wymagań zawartych w zapytaniu - brak sali szkoleniowej.

Oferty złożone i rozpatrywane:

  • OLANDIA, RTM Sp.z o.o. - oferta uzyskała: 45,00 punktów.
  • DELFIN Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy - oferta uzyskała: 79,00 punktów.
  • Grand Tours Handel Turystyka, Zbigniew Gray - oferta uzyskała: 64,00 punkty.
  • ATUT Sp.z o.o. - oferta uzyskała: 48,00 punktów.

Wykonawcą usługi został DELFIN Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za nadesłane oferty i zachęcamy do udziału w kolejnych zapytaniach.  

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapewnienie noclegów (wynajem pokoi), sal na zajęcia dla dorosłych i dzieci oraz wyżywienie w ramach warsztatów wyjazdowych w dn. 25-29 czerwca 2017 r.  WYNIKI POSTĘPOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją Projektu we współpracy z Powiatem Śremskim / Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie pt. „AKTYWNA INTEGRACJA – SPOSOBEM NA POZYTYWNE ZMIANY” (nr RPWP.07.02.01-30-0023/15), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na następujące usługi:
1) zapewnienie noclegów (wynajem pokoi) oraz sal na zajęcia dla dorosłych i dzieci;
2) wyżywienie dla uczestników/uczestniczek w ramach warsztatów wyjazdowych.


Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Termin składania ofert upływa z dniem 20 czerwca (wtorek) o godz. 15:00.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 
25 czerwca 2017 r. (niedziela) – 29 czerwca 2017 r. (czwartek)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapewnienie noclegów (wynajem pokoi), sal na zajęcia dla dorosłych i dzieci oraz wyżywienie w ramach warsztatów wyjazdowych w dn. 25-29 czerwca 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz drukarek dla Fundacji Aktywności Lokalnej”

W związku z realizacją działań statutowych Fundacji Aktywności Lokalnej w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty w ramach zapytania ofertowego.

 

1) CZĘŚĆ 1. Komputer przenośny (notebook) – 10 szt.
2) CZĘŚĆ 2. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem i dostępem do Internetu – 10 szt.
3) CZĘŚĆ 3. Drukarka ze skanerem – 6 szt.
Całość zamówienia należy dostarczyć w dniach 27-29 marca 2017 r. pod adres: ul. Chłapowskiego 15/1, 61-503 Poznań

 

Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 
Niniejsze zapytanie ma charakter zapytania ofertowego.

Termin przyjmowania ofert: 23 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 17:00

Zapytanie ofertowe - treść (PDF)
Zapytanie ofertowe, zał. 01 - formularz ofertowy (plik PDF)
Zapytanie ofertowe, zał. 02 - oświadczenia (plik PDF)

Wersje edytowalne:
Zapytanie ofertowe, zał. 01 - formularz ofertowy (plik DOC)

Zapytanie ofertowe, zał. 01 - formularz ofertowy (plik ODT)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz drukarek
ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz drukarek dla Fundacji Aktywności Lokalnej - pliki
ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz drukarek dla Fundacji Aktywności Lokalnej - pliki
ZAPYTANIE OFERTOWE - plik PDF
Opis:
ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz drukarek dla Fundacji Aktywności Lokalnej Treść zapytania.
Rozmiar pliku:
0.57 MB
ZAPYTANIE OFERTOWE - zał. 01, formularz ofertowy - PLIK PDF
Opis:
ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz drukarek dla Fundacji Aktywności Lokalnej Załącznik nr 01 - formularz ofertowy (plik PDF)
Rozmiar pliku:
0.53 MB
ZAPYTANIE OFERTOWE - zał. 02 - oświadczenia (plik PDF)
Opis:
ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz drukarek dla Fundacji Aktywności Lokalnej Załącznik nr 02 - oświadczenia (plik PDF)
Rozmiar pliku:
0.41 MB
ZAPYTANIE OFERTOWE - zał. 01. Formularz ofertowy - plik DOC
Opis:
ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz drukarek dla Fundacji Aktywności Lokalnej Załącznik nr 01 - formularz ofertowy (plik DOC)
Rozmiar pliku:
0.11 MB
ZAPYTANIE OFERTOWE - zał. nr 01 - formularz ofertowy (plik ODT)
Opis:
ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz drukarek dla Fundacji Aktywności Lokalnej Załącznik nr 01 - formularz ofertowy (plik ODT)
Rozmiar pliku:
0.07 MB

 
szukaj