FAL > Ogłoszenia > Zapytania ofertowe, rozeznanie rynku > ZAPYTANIE OFERTOWE - kurs opieki nad osobą zależną, 11.2017

Uwaga! Termin składania ofert przesunięto na 14 grudnia 2017 r. (poniedziałek) do godz. 11:00

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian. 

 

Dokumenty:

 

ZMIANA terminu przyjmowania ofert

Zamówienie w ramach projektu „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę” (RPWP.07.02.01-30-0033/15) będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i będzie realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę organizacji i przeprowadzenia kursu „Opieka nad osobą zależną”
oraz zapewnienie opieki dla dzieci uczestników/uczestniczek w czasie trwania kursu

 

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

 

 

Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 

 

Termin składania ofert upływa z dniem 4 grudnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 11:00
Uwaga! Termin składania ofert przesunięto na 14 grudnia 2017 r. (poniedziałek) do godz. 11:00

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian. 

 

Dokumenty:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - kurs opieki nad osobą zależną, 11.2017

 
szukaj