FAL > Ogłoszenia > Zapytania ofertowe, rozeznanie rynku > ZAPYTANIE OFERTOWE: terapeuta ds. uzależnień (powiat nowotomyski) - 12.2017

 Zamówienie w ramach projektu „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę” (RPWP.07.02.01-30-0033/15) będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i będzie realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pełnienia dyżurów specjalisty – terapeuty ds. uzależnień

 

85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 

Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 

 

Termin składania ofert upływa z dniem 19 grudnia 2017 r. (wtorek) o godz. 11:00

 

Dokumenty:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE: terapeuta ds. uzależnień (powiat nowotomyski)  - 12.2017

 
szukaj