FAL > Projekty > Eurolider dla Ciebie > FAQ - najczęściej zadawane pytania

 

 • Czy wszystkie osoby, które wezmą udział w szkoleniu wstępnym wezmą udział w programie? Niestety nie. Niemniej jednak jest to niepowtarzalna okazja wzięcia udziału w ciekawym, merytorycznym dwudniowym szkoleniu, które w przypadku komercyjnego szkolenia prowadzonego przez naszą trenerkę szacowany koszt wzięcia udziału wynosiłby ok. 350-400 zł/osobę.
  Wszystkie kluczowe koszty pokrywane są przez Fundację Aktywności Lokalnej. Po zakwalifikowaniu sie do programu otrzymacie możliwość zdobycia cennego doświadczenia i umiejętności, które przydadzą się w życiu zawodowym. Będziecie mieć także szansę pracy przy projektach.

 

 • Czy trzeba przesłać potwierdzenie zapłaty wraz z formularzem zgłoszeniowym?
  NIE. Wpłaty należy dokonać dopiero po otrzymaniu e-mailem informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie wstępne. Na etapie zgłaszania się do programu nie ponosicie żadnych opłat dopóki nie otrzymacie pozytywnej informacji.
  Potwierdzenie wpłaty należy przesłać mailem (lub faksem (61.6286542) lub przynieść na szkolenie wstępne. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość dokonania przelewu w pierwszym dniu szkolenia wstępnego.

 

 • Kiedy należy dokonać wpłaty 65 zł?
  Wpłaty należy dokonać dopiero po otrzymaniu e-mailem informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie wstępne.
   
 • Niestety nie mogę wziąć udziału w programie, ale chcę wziąć udział w szkoleniu wstępnym, czy jest taka możliwość?
  TAK. Niemniej jednak pierwszeństwo udziału w szkoleniu wstępnym będą miały osoby zainteresowane wzięciem udziału w programie.

 

 • Jak długo będzie trwać szkolenie wstępne?
  Szkolenie w piątek odbędzie się w godz. 14:00-20:00, natomiast w sobotę w godz. 9:00-17:00.

 

 • Brałam udział w zajęciach Pani Iwony w ramach "Dni Kariery" i bardzo mi sie podobało, zatem czy całe szkolenie prowadzi Pani Iwona Janicka, czy tylko będzie na chwilę?
  TAK - całe szkolenie jest prowadzone przez Panią Iwonę Janicką wg autorskiego programu.

 

 • Czy otrzymamy jakieś materiały szkoleniowe?
  TAK. W ramach kompletu materiałów uczestnicy otrzymają m.in.: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Szczegółowy Opis Priorytetów POKL, Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach POKL, fragmenty Zasad finansowania POKL oraz materiały nt. zarządzania projektami opracowane przez prowadzącą, w tym informacji nt. harmonogramu, budżetu, partnerstwa. Szereg publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych nt. EFS i POKL. Jedyne co trzeba wziąć ze sobą to trochę kanapek, otwarty umysł i dobry humor.

 

 • Gdzie można pobrać program szkolenia wstępnego?
  Szkolenie dotyczyć będzie zasad realizacji projektów współfinansowanych z EFS, poznanie podstawowych zasad zarządzania projektami (w oparciu o metodykę PMI i zarządzania cyklem projektu), opracowywania projektów w ramach POKL w 2011 r., kosztów kwalifikowalnych, stosowania zasad subsydiarności i empowerment, nawiązywania partnerstw oraz aspektów praktycznych związanych z realizacją projektów współfinansowanych z EFS.
  Program jest do pobrania tutaj.

 

 

Eurolider dla Ciebie

Dołącz do Euroliderów!

 

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 
szukaj
Źródło finansowania:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji: