FAL > Projekty > Eurolider dla Ciebie > Rekrutacja

Fundacja Aktywności Lokalnej zaprasza mieszkańców/mieszkanki woj. wielkopolskiego w wieku 18-30 lat do udziału w ciekawym programie pt. „Eurolider dla Ciebie”.

Zasady rekrutacji i udziału w Programie "Eurolider dla Ciebie":

I etap

 1. Należy pobrać formularz zgłoszeniowy (PDF, word, odt) z naszej strony www.fal.org.pl
 2. Po wypełnieniu formularza należy go przesłać na e-mai: biuro@fal.org.pl Zgłoszenia do programu przyjmowane są do 11 kwietnia 2011 r. (poniedziałek). do 12 kwietnia 2011 r. do godz. 18:00.
Zasady rekrutacji
Formularz zgłoszeniowy
Program - Eurolider dla Ciebie
Opis:
formularz zgłoszeniowy PDF
Rozmiar pliku:
0.33 MB
Program - Eurolider dla Ciebie
Opis:
Formularz zgłoszeniowy - DOC
Rozmiar pliku:
0.15 MB
Program - Eurolider dla Ciebie
Opis:
Formularz zgłoszeniowy - ODT
Rozmiar pliku:
0.1 MB

Szkolenie wstępne w dn. 15-16 kwietnia 2011 r.
(piątek, sobota) - program:

 1. Zarys Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 2. Dokumenty strategiczne, dokumentacja konkursowa oraz wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – jak to wszystko ogarnąć?
 3. Zasady m.in. równości szans kobiet i mężczyzn, subsydiarności, empowerment.
 4. Partnerstwo – typy partnerstw, zasady partnerstwa w ramach POKL
 5. Umowa o dofinansowanie projektu, w tym m.in. obowiązki informacyjne i promocyjne beneficjenta
 6. Konkursy POKL w 2011 r. - na jakie działania i jakie projekty można otrzymać dofinansowanie?
 7. Zorganizowanie pracy zespołu ds. fundraisingu
 8. Podstawowe zagadnienia związane z przygotowywaniem projektu:
 • Czym jest projekt? Metodyki zarządzania projektami.
 • Cechy charakterystyczne projektu. 9 obszarów zarządzania projektami zgodnie z metodyką PMI.
 • Cel projektu – Analiza SMART.
 • Cykl życia projektu.
 • Identyfikacja potrzeb i problemów, szachownica kryteriów
 • Analiza SWOT. Barometr społeczny.
 • Harmonogram. Plan działań, diagram Gantta
 • Zespół projektowy.
 • Budżet, w tym koszty kwalifikowane w ramach POKL
 • Monitoring i ewaluacja projektu.
 1. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach POKL
 2. Zasady współpracy z Fundacją Aktywności Lokalnej.
Szkolenie wstępne - program

 
szukaj
Źródło finansowania:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji: