FAL > Projekty > KARnet 15+ > KARnet 15+

Fundacja Aktywności Lokalnej w listopadzie rozpocznie realizację innowacyjnego projektu pt. "KARnet 15+ - model partnerstwa trójsektorowego"!

Liderem projektu jest Wrocławska Rewitalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która realizuje projekt we współpracy z firmą ATTESTOR s.c., Wrocławską Pracownią Psychoedukacji i Terapii “PLUS” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Gminą Wrocław - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu. W Poznaniu oprócz Fundacji Aktywności Lokalnej zaangażowane jest też Miasto Poznań - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Proponowany model współpracy trójsektorowej stanowi innowację w skali regionu jak i kraju, zakłada aktywne partnerstwo sektora biznesu z publicznymi i niepublicznymi instytucjami pomocy i integracji społecznej. Model będzie służyć ułatwianiu wchodzenia na rynek pracy młodzieży w wieku 15-25 lat, w tym szczególnie zagrożonej wykluczeniem społecznym (wychowankowie pieczy zastępczej). W jego ramach powstaną Kluby Aktywności Rozmaitych KARnet – miejsca spotkań i edukacji nieformalnej młodzieży.

Zapraszamy do współpracy!

Oficjalna strona projektu: http://karnet15plus.pl/


 
szukaj
Źródło finansowania:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji: