Podstawowe informacje

Fundacja Aktywności Lokalnej jest współrealizatorem innowacyjnego projektu, którego celem jest wzrost konkurencyjności Wielkopolski poprzez wzmocnienie adaptacyjności matek i ojców na rynku pracy w wyniku analizy, testowania i wdrożenia w latach 2011-2014 modelu współpracy międzysektorowej wspierającego godzenie życia zawodowego i prywatnego opartego o ideę flexicurity.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, Prelite PR sp. z o.o. oraz Centrum Work-Life Balance w Kokkedal (Dania).

Etapy realizacji projektu

Projekt będzie realizowany w dwóch etapach:

A)    ETAP PRZYGOTOWAWCZY (listopad 2011 – czerwiec 2012)

 1. Diagnoza i analiza problemu
 2. Opracowanie wstępnej wersji produktu oraz strategii wdrażania

B)     ETAP WDRAŻANIA (lipiec 2012 – październik 2014)

 1. Testowanie opracowanego produktu
 2. Analiza rzeczywistych efektów
 3. Opracowanie produktu finalnego
 4. Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu
   

Projekt zakłada wypracowanie modelu współpracy międzysektorowej (tj. administracji publicznej, biznesu oraz podmiotów społecznych, w szczególności organizacji pozarządowych). Wypracowany model w oparciu o doświadczenie i dobre praktyki partnera zagranicznego obejmuje m.in.:

 • model wsparcia matki i ojca z dzieckiem na rzecz osiągania work-life balance, tj. godzenie życia zawodowo-osobistego oparty na idei flexicurity, którego cechą będzie elastyczność, uwzględnienie współpracy i propagowanie partnerstwa międzysektorowego – dialogu (procedury, narzędzia, standardy)
 • metodykę pracy z rodzicami (matki/ojcowie) w postaci procedur, scenariuszy, standardów świadczenia usług, materiałów poglądowych, listę przykładów narzędzi (testów, podręczników, ćwiczeń, przykładów) przydatnych podczas pracy z grupą odbiorców.
Produkt finalny - model współpracy międzysektorowej
 • ODBIORCY – rodzice (matka, ojciec), zwłaszcza matki wychowujące przynajmniej 1 dziecko do lat 3, w szczególności przebywający na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, z uwzględnieniem kobiet w ciąży
 • UŻYTKOWNICY – kilka tysięcy osób, tj. przedstawicieli instytucji zainteresowanych skutecznym rozwiązywania problemów matek/ojców na rynku pracy. Są to m.in. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, powiatowe urzędy pracy, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, powiatowe centra pomocy rodzinie, gminne ośrodki pomocy społecznej, agencje zatrudnienia (prywatne, społeczne), organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, media, związki zawodowe, organizacje pracodawców, jednostki samorządu terytorialnego w Wlkp.
Grupa docelowa

Zapraszamy na nowy portal www.mamdziecko-pracuje.pl

Portal pełni funkcję portalu parentingowego (zawiera ciekawe artykuły dla rodziców), znajdziecie tam również sporo informacji przydatnych w zatrudnianiu pracowników, którzy są rodzicami (z perspektywy pracodawcy), porad dla rodziców samozatrudnionych oraz sporo informacji dla urzędów, biznesu i NGO

Zapraszamy!

 

Portal www.mamdziecko-pracuje.pl

 
szukaj
Źródło finansowania:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji: