W dniu 15 maja 2013 roku odbyły się III warsztaty międzysektorowe w Kaliszu, organizowane w ramach projektu „MAM DZIECKO-PRACUJĘ (…)”. Miejscem spotkania była siedziba Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, zlokalizowana przy ulicy Częstochowskiej 25 w Kaliszu.

 

Spotkanie rozpoczęło się od przypomnienia głównej idei projektu, którą jest działanie na rzecz tworzenia warunków przyjaznych rodzicom i dzieciom, budowania warunków sprzyjających work-life balance (tj. godzeniu życia zawodowego z życiem prywatnym). W warsztatach wzięli udział przedstawiciele kaliskich urzędów i instytucji m.in.: Urzędu Miejskiego, Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, a także przedsiębiorcy: Agencja 7MTGroup Sp. z o. o., Browar Kaliski, Restauracja Szałe, Siłownia Condizione.

 

Głównymi tematami dyskusji w Kaliszu były zagadnienia związane z promocją rozwiązań wypracowanych na wcześniejszych warsztatach międzysektorowych, podjęto również próbę ustalenia założeń kampanii społecznej miasta Kalisza. W ramach kampanii planowane jest przeprowadzenie konkursu: „Miejsca przyjazne”, stworzenie informatora miejskiego oraz propagowanie instytucji opiekuna dziennego – formy opieki nad dziećmi do lat 3.

 

Czy warto tworzyć informator miejski? – pytanie to pojawiło się podczas III warsztatów międzysektorowych. Odpowiedzi na nie podjął się Jacek Janicki, Ekspert ds. work-life balance. Podkreśla on, iż informator ma być zestawem wszystkich możliwych obszarów, którymi interesuje się rodzic. Zaznacza fakt istnienia podobnych opracowań, jednak jednocześnie informuje, że nie są one wyczerpujące. „Nie ma lepszej formy reklamy, bezpłatnej formy reklamy” – komentuje.

(… ) żeby się coś ciekawego w Kaliszu zadziało!

 
szukaj
Źródło finansowania:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji: