W dn. 09 stycznia 2014 r. w Sali sesyjnej  Urzędu Gminy Komorniki odbyło się spotkanie inaugurujące cykl warsztatów międzysektorowych w ramach innowacyjnego projektu MAM DZIECKO-PRACUJĘ(…). 

 

Seminarium poświęcono analizie warunków sprzyjających godzeniu życia zawodowego i prywatnego w gm. Komorniki. Realizatorzy projektu są przekonani, że zaangażowanie trzech sektorów tj. publicznego, prywatnego  i społecznego pozwoli nie tylko na diagnozę sytuacji w zakresie godzenia życia zawodowego z prywatnym, ale przede wszystkim na spożytkowanie potencjału do działania tkwiącego w społeczności.

 

Spotkanie rozpoczęła pani Olga Karłowska - Sekretarz Gminy. Wyraziła przekonanie, iż udział w projekcie, przyczyni się do zawiązania współpracy na rzecz wdrożenia standardów, umożliwiających godzenie życia zawodowego z prywatnym.

Gmina Komorniki w okularach work-life balance.

 
szukaj
Źródło finansowania:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji: