FAL > Projekty > MAM DZIECKO - PRACUJĘ > MAM DZIECKO - PRACUJĘ > Konferencje i seminaria

  Zapraszamy już styczniu na seminaria otwierające cykl bezpłatnych warsztatów międzysektorowych

 

  W LUBONIU, KOMORNIKACH, MOSINIE !

   

Fundacja Aktywności Lokalnej wraz z władzami lokalnymi,

Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu oraz  Center for balance mellem arbejdsliv og familiev (Kokkedal, Dania)

zapraszają

przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, rodziców z Miasta i Gminy Mosina, Gminy Komorniki oraz Lubonia

do udziału w seminarium otwierającym cykl warsztatów  międzysektorowych

 

realizowanych w ramach projektu innowacyjnego  „Mam dziecko – pracuję. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce opartych na idei flexicurity.

pt. „Przedstawienie idei projektu oraz diagnoza warunków na rzecz godzenia życia zawodowego i osobistego w społeczności lokalnej”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

III faza projektu - seminaria otwierające ZAPROSZENIE

Konferencja pt. "Wielkopolska otwarta na inicjatywy obywatelskie" w Poznaniu, 24 listopada 2011 r. w ramach Targów GMINA 2011

 

 

Wśród 5 sesji tematycznych w trakcie konferencji 2 sesje w sposób szczególny dotyczyły zagadnień związanych z realizacją projektu:

  • Współpraca międzysektorowa w kontekście opieki nad dziećmi do lat 3 - wyzwania dla samorządów, organizacji społecznych i lokalnej przedsiębiorczości
  • Organizacja pozarządowa jako pracodawca - problemy i wyzwania (kodeks pracy a elastyczne formy zatrudnienia, flexicurity w praktyce)
Konferencja w Poznaniu, 24 listopada 2011 r. w ramach Targów GMINA 2011

15-16 marca 2012 r. w Pile odbyło się I Międzynarodowe Seminarium Naukowe pt. DETERMINANTY ROZWOJU REGIONÓW W EUROPIE SPOŁECZEŃSTWO, GOSPODARKA, TURYSTYKA.

Seminarium odbyło się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Piły i Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile. Organizatorami była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile oraz Hotel "GROMADA".

Wśród gości seminarium był m.in. Tomasz Bugajski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

I Międzynarodowe Seminarium Naukowe, 15-16 marca 2012 r. w Pile

 
szukaj
Źródło finansowania:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji: