Fundacja Aktywności Lokalnej, Regionalny Ośrodek Polityki

Społecznej w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
Centrum Work- Life Balance w Kokkedal (Dania)


oraz Prezydent Miasta Konina
mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu subregionalnym
podsumowującym realizację I fazy innowacyjnego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

pt. „MAM DZIECKO - PRACUJE
Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia
zawodowego i prywatnego opartych na idei flexicurity"

Spotkanie z udziałem rodziców i przedstawiciel instytucji publicznych, społecznych oraz prywatnych odbędzie się 26.09.2013r. (czwartek), w godz. 15:30-18:00
w sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Koninie
ul. Wiosny Ludów 10, 62-500 Konin

Spotkanie subregionalne podsumowujące realizację I fazy projektu

 
szukaj
Źródło finansowania:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji: