W dn. 15 stycznia 2014 r. w Urzędzie Miasta Lubonia odbyło się spotkanie inaugurujące cykl warsztatów międzysektorowych w ramach innowacyjnego projektu MAM DZIECKO-PRACUJĘ(…). 

 

Seminarium przyczyniło się do poddania analizie warunków sprzyjających godzeniu życia zawodowego i prywatnego. W prace warsztatowe zaangażowali się przedstawiciele sektora publicznego, prywatnego i społecznego z Lubonia.

 

Spotkanie rozpoczął p. Kazimierz Pająk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu witając przybyłych gości i ekspertów, złożył noworoczne życzenia. Pan Profesor podkreślił, że chcemy                     w konsekwencji naszych spotkań, naszej merytorycznej pracy (…), zbudować takie rozwiązania, które potwierdzą, że wniosek ma charakter innowacyjny i te dobre praktyki w zakresie upowszechniania procesów godzenia życia zawodowego  z prywatnym, w dobie globalizacji, możemy rozciągnąć na obszar, nie tylko województwa wielkopolskiego, jak i całego kraju (…).

Recepta Gminy Luboń na work-life balance!Recepta Gminy Luboń na work-life balance!

 
szukaj
Źródło finansowania:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji: