W dn. 14 stycznia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie odbyło się spotkanie inaugurujące cykl warsztatów międzysektorowych w ramach innowacyjnego projektu MAM DZIECKO-PRACUJĘ(…). 

 

 

Seminarium przyczyniło się do poddania analizie warunków sprzyjających godzeniu życia zawodowego i prywatnego. W prace warsztatowe zaangażowali się przedstawiciele sektora publicznego, prywatnego i społecznego. Możliwość skorzystania z narzędzi ułatwiających godzenie życia zawodowego z prywatnym przyczyni się do  inicjowania rozwiązań dedykowanych rodzicom z małymi dziećmi w gm. Mosina.

 

Spotkanie rozpoczęła pani Julia Olejniczak-Kowalska- Sekretarz Gminy,  która życzliwie i z nadzieją odniosła się do perspektyw działania w zakresie idei work-life balance.

Perspektywy work-life balance Gminy Mosina

 
szukaj
Źródło finansowania:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji: