FAL > Projekty > MAM DZIECKO - PRACUJĘ > MAM DZIECKO - PRACUJĘ
AKTUALNOŚCI

Fundacja Aktywności Lokalnej jest współrealizatorem innowacyjnego projektu, którego celem jest wzrost konkurencyjności Wielkopolski poprzez wzmocnienie adaptacyjności matek i ojców na rynku pracy w wyniku analizy, testowania i wdrożenia w latach 2011-2014 modelu współpracy międzysektorowej wspierającego godzenie życia zawodowego i prywatnego opartego o ideę flexicurity.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, Prelite PR sp. z o.o. oraz Centrum Work-Life Balance w Kokkedal (Dania).

  Zapraszamy już styczniu na seminaria otwierające cykl bezpłatnych warsztatów międzysektorowych

 

  W LUBONIU, KOMORNIKACH, MOSINIE !

   

Fundacja Aktywności Lokalnej wraz z władzami lokalnymi,

Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu oraz  Center for balance mellem arbejdsliv og familiev (Kokkedal, Dania)

zapraszają

przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, rodziców z Miasta i Gminy Mosina, Gminy Komorniki oraz Lubonia

do udziału w seminarium otwierającym cykl warsztatów  międzysektorowych

 

realizowanych w ramach projektu innowacyjnego  „Mam dziecko – pracuję. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce opartych na idei flexicurity.

pt. „Przedstawienie idei projektu oraz diagnoza warunków na rzecz godzenia życia zawodowego i osobistego w społeczności lokalnej”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

III faza projektu - seminaria otwierające ZAPROSZENIE

 
szukaj
Źródło finansowania:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji: