FAL > Projekty > MAM DZIECKO - PRACUJĘ > MAM DZIECKO - PRACUJĘ > Zapytania ofertowe, zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją Projektu „MAM DZIECKO – PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity” (nr POKL.08.01.01-30-010/11), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujące usługi:

  1. wynajem pokoi i sal szkoleniowych na warsztaty wyjazdowe,
  2. wyżywienie dla uczestników warsztatów wyjazdowych.

Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 19 - 22 kwietnia 2012 r.  (czwartek-niedziela)


 
szukaj
Źródło finansowania:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji:
FAL