FAL > Projekty > MAM DZIECKO - PRACUJĘ > MAM DZIECKO - PRACUJĘ > Zapytania ofertowe, zamówienia

 ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją innowacyjnego projektu „MAM DZIECKO – PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity” (nr POKL.08.01.01-30-010/11), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na następujące usługi audytu zewnętrznego projektu.

Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 
Niniejsze zapytanie ma charakt zapytania ofertowego.

Termin przyjmowania ofert: 20 listopada 2013 r. (środa) - godz. 12:00

Więcej informacji udziela: Joanna Kaniewska, tel. 61.6686808, e-mail: zamowienia@fal.org.pl

 

 
szukaj
Źródło finansowania:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji:
FAL