W  dniu 23 stycznia 2014r. w Zespole Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach odbyło się spotkanie podsumowujące realizację II fazy innowacyjnego projektu MAM DZIECKO-PRACUJĘ(…) w powiecie szamotulskim.  Uroczysta gala została rozpoczęta przez panią Iwonę Janicką  - Dyrektor Generalną Fundacji Aktywności Lokalnej i Kierownik Projektu Mam Dziecko – Pracuję oraz pana Jacka Janickiego- Eksperta ds. work-life balance i rozwoju osobisto –zawodowego.  Głos zabrał pan Starosta Paweł Kowzan, deklarując wsparcie w zakresie wdrożenia proponowanych rozwiązań sprzyjających godzeniu życia zawodowego z prywatnym m.in. powstanie informatora powiatowego.

 

Podczas pierwszej części spotkania pani Iwona Janicka zaprezentowała dotychczasowe działania zrealizowane w projekcie, dotyczące rodziców uczestniczących w cyklu szkoleniowo-doradczym, podkreślając rolę otoczenia i wyzwania, jakie stoją przed społecznością lokalną w zakresie work-life balance. Pani Małgorzata Sajkiewicz przedstawiła efekty warsztatów międzysektorowych, w których uczestniczyły kluczowe instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i firmy z Powiatu Szamotulskiego.  

 

Przedstawiona została część działań jakie do tej pory zorganizowano w Powiecie Szamotulskim, jak chociażby akcję lokalną „Drzewko Work-life balance” przygotowaną przez Animatorkę z Wronek, aktywną mamę - p. Sabinę Jasińską.  Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach przy wsparciu ekspertów projektu, przygotowuje się do opracowania zasad obsługi klienta z dzieckiem.  Pan Stefan Maćkowiak - Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły podziękował za możliwość skorzystania z oferty projektu oraz opowiedział o zamontowanych udogodnieniach w Urzędzie tj. kącikach dla dzieci i przewijaka. 

 

Każda mama otrzymała zaświadczenie udziału w projekcie, maskotkę projektu - pingwina cesarskiego oraz książkę. Dodatkowo odbyła się loteria dodatkowych upominków z udziałem najmłodszych uczestników spotkania.

 

Przedstawicielom instytucji wręczone zostały specjalne podziękowania za zaangażowanie na rzecz budowania i rozwoju współpracy międzysektorowej w Powiecie Szamotulskim wspierającej godzenie życia zawodowego z prywatnym rodziców z małym dzieckiem. Kulminacyjnym momentem było wykonanie pamiątkowej fotografii.

 

Podsumowując, zainicjowany proces współpracy między rodzicami, instytucjami publicznymi, społecznymi oraz prywatnymi będzie w przyszłości kontynuowany. Niebawem, bo 5 lutego 2014r., z inicjatywy rodziców, zaangażowanych instytucji, w tym władz lokalnych odbędzie się spotkanie w Szamotułach, podczas którego  zostaną omówione i doprecyzowane dalsze działania w powiecie.

 

Jesteśmy przekonani, że efektem  umacnianej współpracy międzysektorowej będzie wdrożenie konkretnych rozwiązań poprawiających jakość życia rodziców z małymi dziećmi w Powiecie Szamotulskim.


 
szukaj
Źródło finansowania:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji: