30 stycznia 2014r. w Sali kinowej Kina Hel w Pleszewie odbyło się spotkanie podsumowujące realizację II fazy innowacyjnego projektu MAM DZIECKO-PRACUJĘ(…) w Powiecie Pleszewskim.  Uroczysta gala została rozpoczęta pana Jacka Janickiego- Eksperta ds. work-life balance i rozwoju osobisto –zawodowego oraz panią Małgorzatę Sajkiewicz. Przywitał wszystkich oraz również wprowadził do tematu Prof. Kazimierz Pająk. Głos zabrał również pan Starosta Michał Karalus, który podkreślił, jak ważny jest projekt z racji obszarów jago działania oraz zaznaczył, iż bardzo cieszy się, że tego typu inicjatywy zostały podjęte na terenie Powiatu Pleszewskiego. Pan Burmistrz Arkadiusz Ptak również zauważył jak projekt był ważny dla Pleszewa i jak nadal jest ważny, ponieważ po zakończeniu projektu na terenie gminy i powiatu pozostaną świadomi uczestnicy zajęć, którzy sami chcą mieć udział w modernizacji regionu.

 

Podczas pierwszej części spotkania pani Małgorzata Sajkiewicz  zaprezentowała dotychczasowe działania zrealizowane w projekcie, dotyczące rodziców uczestniczących w cyklu szkoleniowo-doradczym, podkreślając rolę otoczenia i wyzwania, jakie stoją przed społecznością lokalną w zakresie work-life balance. Przedstawione zostały efekty warsztatów międzysektorowych,  w których uczestniczyły kluczowe instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i firmy z Powiatu Pleszewskiego.  

 

Przedstawiona została część działań jakie do tej pory zorganizowano w Powiecie Pleszewskim, jak chociażby akcja lokalna, flash mob chustowy zrealizowany w pełni jedynie przez Mamy biorące udział w projekcie. Akcja lokalna realizowana była, w ramach I Ogólnopolskiego Tygodnia Work Life Balance.

 

Każda mama otrzymała zaświadczenie udziału w projekcie, maskotkę projektu - pingwina cesarskiego oraz książkę. Dodatkowo odbyła się loteria dodatkowych upominków z udziałem najmłodszych uczestników spotkania.

A realizatorzy projektu dostali od Mam dwa wspaniałe torty, za które jeszcze raz bardzo dziekujemy!

 

Przedstawicielom instytucji wręczone zostały specjalne podziękowania za zaangażowanie na rzecz budowania i rozwoju współpracy międzysektorowej w Powiecie Pleszewskim wspierającej godzenie życia zawodowego z prywatnym rodziców z małym dzieckiem. Kulminacyjnym momentem było wykonanie pamiątkowej fotografii.

 

Podsumowując, zainicjowany proces współpracy między rodzicami, instytucjami publicznymi, społecznymi oraz prywatnymi będzie w przyszłości kontynuowany. Mamy wspomniały, że nie zamierzają zakończyć działalności na rzecz uświadamiania braku odpowiednich miejsc dla dzieci oraz Work Life Balance, wręcz przeciwnie zamierzają nadal działać we własnych zakresie. Po za tym w toku wypracowywania, są możliwości które pozwolą na rozwijanie regionu w tematyce WLB oraz pomocy rodzicom z małymi dziećmi.

Jesteśmy przekonani, że efektem  umacnianej współpracy międzysektorowej będzie wdrożenie konkretnych rozwiązań poprawiających jakość życia rodziców z małymi dziećmi w Powiecie Pleszewskim. 


 
szukaj
Źródło finansowania:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji: