FAL > Projekty > MAM DZIECKO - PRACUJĘ > MAM DZIECKO - PRACUJĘ > Spotkania oraz warsztaty dla matek i ojców

 Wstępnie zaplanowane harmonogramy warsztatów przedstawiają się nastepująco:

 

 

 

Uwaga! Ewentualne zmiany związane z terminami zajęć będą przekazywane bezpośrednio uczestniczkom / uczestnikom.


Wstępnie zaplanowane harmonogramy warsztatów.

W ramach projektu „MAM DZIECKO-PRACUJĘ(...)" mamy małych dzieci z trzech gmin Wielkopolski: Mosiny, Komornik i Lubonia, oraz grupa ojców z Poznania i okolic będą mieli możliwość uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach i doradztwie z zakresu work-life balance (tj. godzenie życia zawodowego i prywatnego). Realizatorzy projektu pragną nie tylko pokazać, że łączenie pracy zawodowej z wychowywaniem dziecka jest możliwe, lecz także uświadomić pracującym rodzicom możliwości, z których mogą skorzystać, aby czerpać więcej radości i zadowolenia z życia zawodowego i prywatnego. Rodzic, a także przyszły rodzic, będzie mieć okazję uczestnictwa w cyklu szkoleniowo-doradczym, tj. 8 szkoleniach i doradztwie indywidualnym.

Mamo, Tato coś dla Ciebie! Ruszyła rekrutacja na warsztaty!

Mamo, tato! Przekonaj się, że łączenie pracy zawodowej z wychowywaniem dzieci jest możliwe. 

Fundacja Aktywności Lokalnej (lider partnerstwa), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i firma Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv ApS (Dania) serdecznie zapraszają mieszkanki i mieszkańców woj. wielkopolskiego wzięcia udziału w cyklu szkoleniowo-doradczym z zakresu godzenia życia zawodowego z prywatnym.

Do udziału w projekcie zapraszamy matki i ojców.

W ramach projektu można będzie skorzystać z indywidualnego spotkania z doradcami z zakresu work-life balance, flexicurity, samooceny oraz kształtowania wizerunku oraz wziąć udział w 8 warsztatach z rozwoju osobistego i zawodowego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

MAM DZIECKO - PRACUJĘ. Rekrutacja do projektu - rozpoczęta!

 

Rozmowa z Kamilą Thiel, przedstawicielką inicjatywy STREFA RODZICA LESZNO

Rozmowa z Kamilą Thiel, przedstawicielką inicjatywy STREFA RODZICA LESZNO

FAL:  Jak zrodził się pomysł na utworzenie STREFY RODZICA LESZNO?

KT: Pomysł na utworzenie klubu rodzica powstał na warsztatach z zakresu godzenia życia zawodowego i prywatnego. Warsztaty realizowane były w ramach projektu "Mam Dziecko – pracuję(…)" przez Fundację Aktywności Lokalnej. Organizatorzy rzucili hasło "A może by tak zrobić coś takiego w Lesznie?" No i tak to wszystko się zaczęło. Dzięki Milenie Nadolnej - Dróżdż i Fundacji Centrum Aktywności Twórczej mamy miejsce do spotkań i prowadzenia naszej dalszej działalności.

Rozmowa z Kamilą Thiel, przedstawicielką inicjatywy STREFA RODZICA LESZNO

Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie pt. Źródła finansowania inicjatyw lokalnych realizowanych przez grupy rodziców. 

 

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli organizacji i grup nieformalnych zrzeszających rodziców, przedstawicieli Rad Rodziców i rad oddziałowych tzw. "trójek klasowych" (szkół, przedszkoli, złobków), zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarzadowych i firm, które prowadzą lub chcą prowadzić swoje działania skierowane do rodziców.

 

Podczas spotkania wprowadzimy Państwa w zagadnienia nowego okresu programowania Unii Europejskiej i zapoznamy z zasadami alokacji środków w kontekście realizacji inicjatyw lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów edukacji, kultury, sportu, rynku pracy i polityki społecznej; Będzie tez okazja do zapoznania się z nowym nazewnictwem (nomenklaturą) stosowaną w nowym okresie programowania UE. Zasygnalizujemy możliwości współfinansowania realizacji konkretnych inicjatyw w najblizszych latach, a także będzie to okazja do nabycia umiejętności wyszukiwania informacji i przygotowanie się do swobodnego korzystania z obszernych dokumentacji we własnym zakresie bez pomocy ekspertów. 

 

Program spotkania zakłada m.in.: 

- Nowy okres programowania Unii Europejskiej 2014-2020
- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 (WRPO) – omówienie celów WRPO, alokacji i osi priorytetowych, w szczególności: Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne; Oś priorytetowa 8. Edukacja
- Inne, m.in. Program Operacyjny – Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Erasmus+, programy grantowe, otwarte konkursy ofert (budżet państwa, budżety samorządowe).

 

Sprawdź terminy i zarezerwuj miejsce już teraz! 

 

Spotkanie odbywa się nieodpłatnie w ramach projektu pt. "MAM DZIECKO - PRACUJĘ (...)", który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budzetu państwa.Zapraszamy!

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie: Źródła finansowania inicjatyw lokalnych realizowanych przez grupy rodziców.

 
szukaj
Źródło finansowania:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji: