W  dniu 23 stycznia 2014r. w Zespole Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach odbyło się spotkanie podsumowujące realizację II fazy innowacyjnego projektu MAM DZIECKO-PRACUJĘ(…) w powiecie szamotulskim.  Uroczysta gala została rozpoczęta przez panią Iwonę Janicką  - Dyrektor Generalną Fundacji Aktywności Lokalnej i Kierownik Projektu Mam Dziecko – Pracuję oraz pana Jacka Janickiego- Eksperta ds. work-life balance i rozwoju osobisto –zawodowego.  Głos zabrał pan Starosta Paweł Kowzan, deklarując wsparcie w zakresie wdrożenia proponowanych rozwiązań sprzyjających godzeniu życia zawodowego z prywatnym m.in. powstanie informatora powiatowego.

Spotkanie podsumowujące II fazę projektu w Szamotułach

 Realizatorzy projektu wraz z władzami lokalnymi i powiatowymi

zapraszają instytucje publiczne, społeczne i prywatne z Powiatu Szamotulskiego
do udziału w II warsztacie międzysektorowym.

Istota zagadnienia oraz modele flexicurity.

Elastyczne formy zatrudnienia - korzyści, szanse dla pracodawców i pracowników.

Społeczna Odpowiedzialność Organizacji (CSR).

Standardy, korzyści, oczekiwania.


Zaproszenie na warsztaty międzysektorowe

 II warsztat międzysektorowy:

 

Istota zagadnienia oraz modele flexicurity.

Elastyczne formy zatrudnienia - korzyści, szanse dla pracodawców  pracowników. Społeczna Odpowiedzialność Organizacji (CSR). Standardy, korzyści, oczekiwania.

termin: 21.11.2013r. (czwartek), godz. 10:00-14:00

miejsce: Szamotulski Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 43, 64-500 Szamotuły

 

III warsztat międzysektorowy:

11.12.2013r. (środa), godz. 10:00 -14:00,  

miejsce: Szamotulski Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 43, 64-500 Szamotuły

 

Harmonogram

 
szukaj
Źródło finansowania:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji: