FAL > Projekty > Ogólnopolski Tydzień Kariery > Ogólnopolski Tydzień Kariery

Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mająca na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw, działań i kreatywności na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego. Wzmocnienia świadomości potrzeby wsparcia dla lepszej edukacji, pracy i kariery każdego obywatela.

Ogólnopolski Tydzień Kariery zorganizowano po raz pierwszy w Polsce jesienią 2009 roku.

Adresatami i docelowymi odbiorcami OTK są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery. Inicjatywa ta skierowana jest zarówno do zainteresowanych uczniów (dzieci i młodzieży), studentów, jak i osób dorosłych. Spełnia tym samym założenia całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Realizatorami każdej z edycji OTK jest kilkadziesiąt podmiotów, firm, szkół, osób indywidualnych i organizacji pozarządowych w całym kraju. Profesjonalni doradcy zawodowi, specjaliści poradnictwa zawodowego, gdziekolwiek są zatrudnieni i w jakimkolwiek lokalnym środowisku pracują na co dzień, raz w roku łączą swoje wysiłki, by zaproponować – samodzielnie lub w partnerstwie z innymi podmiotami – imprezy i wydarzenia o zasięgu centralnym i lokalnym.

Fundacja Aktywności Lokalnej od początku angażuje się w akcję - prowadzimy dodatkowe działania na terenie woj. wielkopolskiego, w szczególności w aglomeracji poznańskiej.

Oficjalna strona internetowa: http://www.tydzienkariery.pl

Ogólnopolski Tydzień Kariery

 
szukaj
Oficjalna strona OTK