FAL > Projekty > Opieka.CZ - Opieka Centrum Zabawy > Opieka.CZ - Opieka Centrum Zabawy

 Fundacja Aktywności Lokalnej zajmuje się organizacją usług opieki nad dziećmi do lat 3 w następujących formach:

  • Żłobek  - Opieka Centrum Zabawy - na terenie placówka spełniająca wszystkie wymogi ustawowe i wytyczne w zakresie świadczenie usług opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobka;
  • usługi niestacjonarne - opieka u klienta (rodzica/opiekuna), w miejscu pracy i podczas wydarzeń (konferencyjnych i szkoleniowych, sportowych, kulturalnych);
  • współpraca z nianiami - współpraca jako agencja zatrudnienia (pośrednictwo pracy).

Więcej informacji na stronie http://www.opieka.cz 

 

Opieka.CZ - Opieka Centrum Zabawy

 
szukaj
Źródło finansowania:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji: