FAL > Publikacje > Publikacje > Inicjatywy Obywatelskie


Inicjatywy Obywatelskie - dodatek do regionalnego wydania Gazety Wyborczej (woj. wielkopolskie)

http://www.inicjatywyobywatelskie.org/

Realizatorzy projektu powołali Kolegium redakcyjne, w którego skład wchodzi przedstawiciel każdej z organizacji. Funkcję redaktora naczelnego powierzono p. Marcinowi Halickiemu, który od wielu lat zajmuje się tematyką organizacji pozarządowych, wykluczenia społecznego, redaktor WóTeZet'u. Od lipca 2011 r. funkcję p.o. red. naczelnego przejęła Iwona Janicka.

W l. 2010-2011 ukazało się 25 numerów "IO", w tym 5 numerów specjalnych, której wydawcą jest Fundacja Aktywności Lokalnej we współpracy z Wielkopolską Radą Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych, Fundacją SIC! oraz Fundacją IBRAS. 

Inicjatywy Obywatelskie

 
szukaj