FAL > Szkolenia > Szkolenia > Oferta
Oferta

Fundacja Aktywności Lokalnej od początku funkcjonowania rozwija swoją działalność szkoleniowo-doradczą specjalizując się w szczególności w prowadzeniu zajęć z umiejętności miękkich (rozwój osobisty i zawodowy) dla różnych grup odbiorców. Nasze usługi cechuje wysoki profesjonalizm, który uzyskujemy dzięki specjalistycznie wykształconej i pełnej pasji kadrze trenerów.  


Prowadzimy:

  • agencję zatrudnienia - wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (Certyfikat nr 4682)
  • instytucję szkoleniową - wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (WUP w Poznaniu nr 2.30/00083/2008).
 

W 2009 roku dzięki Fundacji Aktywności Lokalnej:

  • 471 osób zostało przeszkolonych
  • 52 osoby bezrobotne otrzymały pomoc w uzyskaniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej po ukończeniu szkolenia w formie: doradztwa personalno-zawodowego, skierowania na praktyki, wolontariat lub staż
  • 312 osób korzystało z pomocy przy wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudniania
  • 312 osób otrzymało informacje niezbędne do podjęcia decyzji zawodowych w szczególności o zawodach , rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia
  • 312 osób korzystało z grupowych porad zawodowych , zajęć aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.
 

W tym samym roku z sukcesem zrealizowaliśmy kilkanaście projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty szkoleń!


 
szukaj