FAL > Szkolenia > Szkolenia

Z przyjemnością informujemy, że w ramach współpracy z Fundacją Varietae nasi eksperci prowadzą w Szamotułach cykl warsztatów dla rodziców. Jest to część projektu "Tato pobaw się ze mną" http://tatopobawsiezemna.pl/, realizowanego przez Fundację Varietae.

Pierwszy z nich - adresowany do mam - odbył się 27 lipca (sobota), w siedzibie Organizatora projektu.
W trakcie tych warsztatów "Nazywam i wyrażam emocje" prowadząca Agnieszka Karpińska (FAL), pracowała wraz z uczestniczkami między innymi nad sposobami skutecznej komunikacji z partnerem i dzieckiem, aktywnym słuchaniem i wzmacnianiem asertywności.

A oto harmonogram kolejnych:
2. Warsztaty dla kobiet: "Mama ma czas dla siebie".
Celem warsztatów adresowanych do kobiet biorących udział w projekcie jest odkrycie potencjału do własnej samorealizacji oraz możliwości godzenia macierzyństwa z aktywnością zawodową. W programie szkolenia między innymi:
- analiza SWOT Pań,
- wzmacnianie własnej samooceny,
- definiowanie celów krótkoterminowych i długofalowych,
- mój rozwój a moja rodzina - umiejętność delegowania zadań, wypracowanie "przestrzeni dla siebie" w związku, bez poczucia winy.
Termin warsztatów: 6 sierpnia 2013 r. (wtorek), w godz. 16.30 - 20.30.
Miejsce: kawiarnia "Cafe Marzenie", ul. Wroniecka 35, Szamotuły.
Prowadzący: Iwona Janicka i Jacek Janicki.

3. Warsztaty dla ojców: "Nazywam i wyrażam emocje".
Celem warsztatów jest nauka nazywania i sposobów wyrażania własnych emocji oraz sposobów skutecznej komunikacji wobec partnera i dziecka.

Uczestnicy w formule warsztatowej będą ćwiczyć między innymi:
- rozpoznawanie i komunikowanie swoich emocji,
- aktywne słuchanie,
- komunikowanie się z dzieckiem oraz wypracowanie własnych sposobów rozładowania emocji.
Termin warsztatów: termin i godziny do ustalenia z organizatorem.
Miejsce: Fundacja Varietae, ul. Nowa 6/4, Szamotuły.
Prowadzący: Agnieszka Karpińska.


4. Warsztaty dla rodziców (kobiet i mężczyzn): "Partnerski model rodziny".
Celem warsztatów jest zaprezentowanie partnerskiego modelu rodziny oraz praca nad możliwością wdrożenia proponowanych rozwiązań we własnej rodzinie. Program warsztatów przewiduje pracę w parach i wypracowanie skutecznych rozwiązań, dopasowanych do swoich potrzeb.
Prowadzący przedstawią plusy i minusy modelu partnerskiego, zaś uczestnicy będą mieli okazję samodzielnie ocenić, które elementy modelu występują w ich rodzinie. Będą mieli również możliwość wykonania analizy SWOT, zdiagnozowania słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń swojej rodziny. Zajęcia w całości mają formułę warsztatów.
Termin warsztatów: 24 sierpnia 2013 r. (sobota), w godz. 17.00 - 21.00.
Miejsce: Fundacja Varietae, ul. Nowa 6/4, Szamotuły.
Prowadzący: Agnieszka Karpińska i Jacek Janicki.

Do zobaczenia!


 
szukaj