FAL > Szkolenia > Szkolenia > Szkolenia - aktualne

Termin: 11.05.2010r. (wtorek), godz.9:00-16:00

Inwestycja w rozwój osobisty i zawodowy: 270 zł/os.

Zakładanie własnej firmy, 11.05.2010r. (wtorek), godz.9:00-16:00 Poznań

Czy masz problem z odmawianiem innym ludziom?

Czy zdarza Ci się, że robisz coś czego nie chcesz?

Czy chcesz skuteczniej wyrażać swoje oczekiwania wobec innych?

Jeśli odpowiedziałeś/aś  na choćby jedno z powyższych pytań twierdząco to szkolenie jest właśnie dla CIEBIE!

 

Termin: 12.05.2010r. (środa), godz.9:00-16:00

Inwestycja: 240 zł/os.

Asertywność, 12.05.2010r. (środa), godz.9:00-16:00 Poznań

Skuteczna sprzedaż

Termin: 13.05.2010r. (czwartek), godz.9:00-16:00

Skuteczna sprzedaż 13.05.2010r. (czwartek), godz.9:00-16:00

19.05.2010r. (środa), godz.9:00-16:00

Inwestycja w rozwój osobisty i zawodowy: 240 zł/os.

Szkolenie: PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA 19.05.2010 (środa), godz. 9:00-16:00

Termin: 20.05.2010r. (czwartek), godz.9:00-16:00

Inwestycja: 240 zł/os.

Telemarketing – telefoniczna obsługa klienta, 20.05.2010r. (czwartek), godz.9:00-16:00 Poznań

Termin: 08-09.06.2010r. (wtorek-środa)

Inwestycja: 999 zł/os.

 

System ocen pracowniczych, 08-09.06.2010r. (wtorek-środa) Poznań
Formularz zgłoszeniowy - szkolenie


WYRAŻAM ZGODĘ NA GROMADZENIE, PRZETWARZANIE I PRZEKAZYWANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W NINIEJSZYM FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM – UMOWIE (ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH DZ. U. Z 2002 R. NR 101 POZ. 926, ZE ZM.), DO CELÓW ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM SZKOLENIA, MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU, A TAKŻE W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYWIĄZANIA SIĘ PRZEZ BENEFICJENTA PROJEKTU (FUNDACJA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ) Z OBOWIĄZKÓW SPRAWOZDAWCZYCH WOBEC WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W POZNANIU. MOJA ZGODA OBEJMUJE RÓWNIEŻ PRZETWA- RZANIE DANYCH ZAWARTYCH W NINIEJSZYM FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM – UMOWIE W PRZYSZŁOŚCI, POD WARUNKIEM, ŻE NIE ZOSTANIE ZMIENIONY CEL PRZETWARZANIA.
OŚWIADCZAM, ŻE ZOSTAŁAM POINFORMOWANY/A O PRAWIE DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ BENEFICJENTA PROJEKTU ORAZ ICH POPRAWIANIA.
UPRZEDZONY/A O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z ART. 233 KODEKSU KARNEGO ZA ZŁOŻENIE NIEPRAWDZIWEGO OŚWIADCZENIA LUB ZATAJENIE PRAWDY, NINIEJSZYM OŚWIADCZAM, ŻE DANE ZAWARTE W NINIEJSZYM FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM – UMOWIE SĄ ZGODNE Z PRAWDĄ. 
szukaj