FAL > Współpraca > Współpraca

ZAPYTANIE OFERTOWE
„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz drukarek dla Fundacji Aktywności Lokalnej”

W związku z realizacją działań statutowych Fundacji Aktywności Lokalnej w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty w ramach zapytania ofertowego.

 

1) CZĘŚĆ 1. Komputer przenośny (notebook) – 10 szt.
2) CZĘŚĆ 2. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem i dostępem do Internetu – 10 szt.
3) CZĘŚĆ 3. Drukarka ze skanerem – 6 szt.
Całość zamówienia należy dostarczyć w dniach 27-29 marca 2017 r. pod adres: ul. Chłapowskiego 15/1, 61-503 Poznań

 

Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 
Niniejsze zapytanie ma charakter zapytania ofertowego.

Termin przyjmowania ofert: 23 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 17:00

 


Zapytanie ofertowe - treść (PDF)
Zapytanie ofertowe, zał. 01 - formularz ofertowy (plik PDF)
Zapytanie ofertowe, zał. 02 - oświadczenia (plik PDF)

Wersje edytowalne:

Zapytanie ofertowe, zał. 01 - formularz ofertowy (plik DOC)

Zapytanie ofertowe, zał. 01 - formularz ofertowy (plik ODT)


 
szukaj