FAL > Współpraca > Współpraca

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją Projektu we współpracy z Powiatem Śremskim / Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie pt. „AKTYWNA INTEGRACJA – SPOSOBEM NA POZYTYWNE ZMIANY” (nr RPWP.07.02.01-30-0023/15), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na następujące usługi:
1) zapewnienie noclegów (wynajem pokoi) oraz sal na zajęcia dla dorosłych i dzieci;
2) wyżywienie dla uczestników/uczestniczek w ramach warsztatów wyjazdowych.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
25 czerwca 2017 r. (niedziela) – 29 czerwca 2017 r. (czwartek)

Uczestnikami warsztatów wyjazdowych będzie ok. 50 osób, w tym 25 dzieci (ok. połowa dzieci będzie w wieku 3-6 lat). Zamawiający w ramach przedmiotu zamówienia oczekuje:

  • położenia obiektu na terenie województwa wielkopolskiego (preferowana będzie odległość pow. 40 km od Śremu),
  • preferowane będą obiekty posiadające odpowiednie warunki przyrodniczo – krajobrazowe pozwalające na zorganizowanie atrakcyjnych zajęć bądź spotkania integracyjnego w plenerze (np. możliwość zorganizowania ogniska).

Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Termin składania ofert upływa z dniem 20 czerwca (wtorek) o godz. 15:00.

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@fal.org.pl

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:
Estera Pruchniewicz – Kierownik Filii, Fundacja Aktywności Lokalnej, Filia w Śremie
tel. +48 533 340 614, e-mail: srem@fal.org.pl

Zapytanie ofertowe - treść (PDF)


 
szukaj