FAL > Współpraca > Współpraca

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie w ramach projektu „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę” (RPWP.07.02.01-30-0033/15) będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i będzie realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

 

Przeprowadzenie indywidualnych spotkań z mediatorem rodzinnym w ramach poradnictwa specjalistycznego dla uczestników/uczestniczek projektu „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę!”

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV: 87312320-8 - usługi doradcze

 

Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Termin realizacji zamówienia: od października 2017 do marca 2019.
Zamawiający planuje zaangażowanie w ramach ww. poradnictwa specjalistycznego 2 prawników prowadzących indywidualne spotkania, z których każdy wyrazi gotowość do zrealizowania szacunkowo 288h spotkań.

 

 

Termin składania ofert upływa z dniem 19 października 2017 r. (czwartek) o godz. 10:00

 

 

Dokumenty:

  • Zapytanie ofertowe - treść PDF [POBIERZ - plik PDF]
  • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - wzór [POBIERZ - plik PDF]
  • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - wzór [POBIERZ - plik DOC]
  • Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków - wzór [POBIERZ - plik PDF]
  • Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków - wzór [POBIERZ - plik DOC]
  • Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z beneficjentem - wzór [POBIERZ - plik PDF]
  • Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z beneficjentem - wzór [POBIERZ - plik DOC]
  • Załącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy [POBIERZ - plik PDF]
  • Załącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy [POBIERZ - plik DOC]

 
szukaj