FAL > Współpraca > Współpraca

ZAPYTANIE OFERTOWE. 

Przeprowadzenie indywidualnych spotkań z prawnikiem w ramach poradnictwa specjalistycznego dla uczestników/uczestniczek projektu „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę!”

 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79111000-5 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego

WYNIKI POSTĘPOWANIA. 

Zamówienie w ramach projektu „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę” (RPWP.07.02.01-30-0033/15) będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i będzie realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowego złożono 9 ofert.
Jedna z ofert nie podlegała rozpatrzeniu z uwagi na fakt niespełniania wymagań zawartych w zapytaniu - 
brak spełnienia wymogu min. 2 lat doświadczenia jako prawnik i/lub radca prawny.

Oferty złożone i rozpatrywane:

Oferent: Liczba punktów, ktore uzyskała oferta:
Kancelaria Adwokacka Daria Jasiukiewicz   80 pkt.
Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Brudło (oferta I)  54,18 pkt.
Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Brudło (oferta I)  54,18 pkt.
Kancelaria Adwokacka Adwokat Kamil Wasilewski  76,49 pkt.
Magdalena Świtała

Oferta odrzucona z powodu 
przekroczenia 
kwoty będącej 
w dyspozycji Zamawiającego.

Jacek Kowalski Oferta odrzucona z powodu 
przekroczenia 
kwoty będącej 
w dyspozycji Zamawiającego.
Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Toczyńska 60,47 pkt.
Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak Oferta odrzucona z powodu 
przekroczenia 
kwoty będącej 
w dyspozycji Zamawiającego.

 

Wykonawcą usługi zostali:

  • Prawnik I - Kancelaria Adwokacka Daria Jasiukiewicz 
  • Prawnik II - Kancelaria Adwokacka Adwokat Kamil Wasilewski

Wszystkim serdecznie dziękujemy za nadesłane oferty i zachęcamy do udziału w kolejnych zapytaniach.

 


 
szukaj