FAL > Współpraca > Współpraca

 ZAPYTANIE OFERTOWE. 

Przeprowadzenie indywidualnych spotkań z mediatorem rodzinnym w ramach poradnictwa specjalistycznego dla uczestników/uczestniczek projektu „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę!”

 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV: 87312320-8 - usługi doradcze

WYNIKI POSTĘPOWANIA. 

Zamówienie w ramach projektu „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę” (RPWP.07.02.01-30-0033/15) będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i będzie realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowego złożono 3 oferty.
Jedna z ofert nie podlegała rozpatrzeniu z uwagi na fakt niespełniania wymagań zawartych w zapytaniu - 
brak spełnienia wymogu min. 2 lat doświadczenia jako mediator rodzinny.

Oferty złożone i rozpatrywane:

Oferent: Liczba punktów, ktore uzyskała oferta:
Kancelaria Mediacyjna Mateusz Gierczak 80 pkt.
Katarzyna Kolasińska Oferta odrzucona z powodu 
przekroczenia 
kwoty będącej 
w dyspozycji Zamawiającego.

 

Wykonawcą usługi zostali:

  • mediator rodzinny I - Kancelaria Mediacyjna Mateusz Gierczak
  • mediator rodzinny II - zapytanie ofertowe zostanie ponowione.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za nadesłane oferty i zachęcamy do udziału w kolejnych zapytaniach.

 


 
szukaj